Innkallelse til årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb.

Årsmøtet avholdes
2023-02-09T17:00:00Z i kommunestyresalen på Rådhuset i Mandal.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest
2023-01-25T23:00:00Z til styre@lfgk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes
Forslag til årsmøte.docx.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet under denne innkallelsen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man være medlem av Lindesnes Frisbeegolfklubb, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lindesnes Frisbeegolfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styre@lfgk.no eller via nettsiden.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb 2023

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne saklisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9.1 Behandle Idrettslagets regnskap
Sak 9.2 Behandle Styrets økonomiske beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker
Ingen innkommende forslag eller saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta valg av styre

Saksdokumenter:
5 Forretningsorden.pdf (93.7 . KB)
8 Årsberetning.pdf (104.8 . KB)
9.1 Regnskap Balanserapport.pdf (51.3 . KB)
9.1 Regnskap Resultatrapport.pdf (60.2 . KB)
9.2 Styrets økonomiske beretning.pdf (71.1 . KB)
11 Styrets forslag til årskontigent og treningsavgifter.pdf (68.3 . KB)
12 Budsjett 2023.pdf (40.7 . KB)
13 Organisasjonsplan.pdf (53.9 . KB)

1 Like

Signert protokoll
Protokoll Årsmøte 2023.pdf (1.5 . MB)