Innkallelse til årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb.

Årsmøtet avholdes
2024-04-02T17:00:00Z i Glassrommet i Mandalshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest
2024-03-18T23:00:00Z til styre@lfgk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes
Forslag til årsmøte.docx.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet under denne innkallelsen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man være medlem av Lindesnes Frisbeegolfklubb, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lindesnes Frisbeegolfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styre@lfgk.no eller via nettsiden.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

OBS! Merk at møtet er flyttet til Glassrommet i Mandalshallen.

Før møtet vil Lars Berg Holtan, Naturforvalter i Lindesnes kommune, informere oss om hvordan kommunen tenker rundt banen i Buråsheia.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb 2024.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9.1 Behandle Idrettslagets regnskap
Sak 9.2 Behandle Styrets økonomiske beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 10.1: Oppdatere lovnorm i henhold til NIFs lov for 2024.
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta valg av styre

  • leder
  • nestleder
  • styremedlem

Saksdokumenter:
5 Forretningsorden.pdf (93.7 . KB)
8 Årsberetning for Lindesnes Frisbeegolfklubb for 2023.pdf (103.7 . KB)
9.1 Regnskap Balanserapport.pdf (51.9 . KB)
9.1 Regnskap Resultatrapport.pdf (62.6 . KB)
9.2 Styrets økonomiske beretning.pdf (72.1 . KB)
10.1 lovnorm-for-idrettslag-bokmal.pdf (163.8 . KB)
11 Styrets forslag til årskontigent og treningsavgifter.pdf (68.3 . KB)
12 Budsjett 2024.pdf (100.7 . KB)
13 Organisasjonsplan.pdf (53.9 . KB)

Takk for fint årsmøte. Se protokoll:

Protokoll Årsmøte 2024.pdf (284.8 . KB)