Innkalling til årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb.

Årsmøtet avholdes 2022-05-04T16:00:00Z i «Glassburet» i Mandalshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2022-04-19T22:00:00Z til styre@lfgk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes Forslag til årsmøte.docx (12.5 . KB).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://lfgk.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må være medlem av Lindesnes Frisbeegolfklubb, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lindesnes Frisbeegolfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styre@lfgk.no eller via nettsiden.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

@styret

1 Like

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lindesnes Frisbeegolfklubb 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 5. april 2022.

Årsmøtet avholdes den 2022-05-04T16:00:00Z i «Glassburet» i Mandalshallen.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne saklisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle
Sak 9.1 Idrettslagets regnskap
Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 10.1: Styrets forslag om å vedta en forenklet lov for idrettslaget
Sak 10.2: Innkommende forslag om å starter opp ukentlig trening for nybegynnere
Sak 10.3: Innkommende forslag om etablere en dugnadsgjeng/banemannskap som kan gjøre forefallende på oppfordring ved anledning
Sak 10.4: Innkommende forslag om å invitere etablerte spillere i sør til en gjennomgang av hullene
Sak 10.5: Innkommende forslag om å se på muligheten for å arrangere PDGA turnering
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta valg av styre

  • leder
  • nesteleder
  • styremedlem
  • varamedlem

Vedlegg:
5 Forretningsorden.pdf (93.7 . KB)
8 Årsmelding Lindesnes Frisbeegolfklubb.pdf (111.0 . KB)
9.1 Regnskap Balanserapport.pdf (50.9 . KB)
9.1 Regnskap Resultatrapport.pdf (60.8 . KB)
9.2 Styrets økonomiske beretning.pdf (70.6 . KB)
10.1 lovnorm-for-il-forenklet-lovnorm.pdf (29.1 . KB)
10.2 Starte opp ukentlig trening for nybegynnere.pdf (82.4 . KB)
10.3 Etablere dugnadsgjeng.pdf (84.5 . KB)
10.4 Invitere etablerte spillere til gjennomgang av hullene.pdf (82.4 . KB)
10.5 Se på muligheten for å arrangere PDGA turnering.pdf (80.4 . KB)
11 Styrets forslag til årskontigent og treningsavgifter.pdf (68.3 . KB)
12 Budsjett 2022.pdf (40.4 . KB)
13 Organisasjonsplan.pdf (53.9 . KB)
14 Styrets innstilling til nytt styre.pdf (61.7 . KB)

Ved spørsmål om årsmøtet, kan det legges inn under, ellers kan styre kontaktes på styre@lfgk.no

Med vennlig hilsen
@styret

1 Like

Protokoll fra årsmøte

Protokoll årsmøte 2022.pdf (325.0 . KB)