Påmindelse om henting av discer

Hei. :slightly_smiling_face:

Alle discer som ikke er blitt hentet t.o.m de funnet i august vil bli solgt til inntekt for klubben. Discer fra august eller tidligere kan fortsatt hentes, men siste frist for dette er mandag 15. November.

Ta å sjekk at du ikke har noen discer liggende i risikosonen: https://lfgk.no/c/lost-and-found/5

Kontakt Simen Omland (@SimenO) ved utlevering av disc.

2 Likes