Vi har blitt medlem av NIF

På årsmøtet ble det vedtatt at vi skulle søke medlemskap i Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF).

Vår søknad har blitt behandlet og vi har blitt akseptert som medlem!

Målet med å melde inn klubben i NIF er å sette gode rammer rundt organiseringen av klubben.

Av praktiske konsekvenser så er det hovedsaklig to punkter vi ønsker å trekke frem:

  • Klubbens medlemmer kan nå delta og representere klubben i Norgescup og NM som er organisert av NAIF.
  • Innmelding av klubben skjer nå gjennom NIF sitt medlemssystem. Alle som har betalt kontigent for 2022 er lagt inn i systemet, men de som ønsker å melde seg inn finner info om det her.